به عنوان والدین، مسئولیت‌ها و چالش‌ها در فرآیند فرزندپروری یکی از مهم‌ترین وظایف زندگی ماست. به دست آوردن مهارتهای فرزندپروری و مهارتهای زندگی نه تنها به ما کمک می‌کند تا بهترین والدین برای فرزندان خود باشیم، بلکه سرمایه‌ای است که در آینده آنها به شکل موفقیت و خوشبختی به ثمر خواهد انجامید.

اگر از آن دسته پدر و مادرهای مسولیت‌پذیری هستی که آینده بچه‌هایش برایش مهم است؛تیم آموزشی وبسایت «تا 12» به شما کمک میکند به کمک بسته های مهارتهای زندگی، سریعتر، راحت‌تر و با هزینه کمتر زمینه موفقیت کودکتان را فراهم کنید.

تفکر نقاد

مهارت تفکر انتقادی من شك می‌كنم پس هستم. دكارت شاید بتوان گفت كه منحصر به فردترین توانایی ما انسان‌ها، اندیشیدن است

روش صحیح تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودک به مجموعه‌ای از اطلاعات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، و مهارت‌ها اطلاق می‌شود که به کمک والدین و مربیان، کودکان

مفهوم قلدری و زورگویی در کودکان

زورگویی یا قلدری به معنای استفاده از قدرت، تهدید یا خشونت برای کنترل یا ایجاد ترس در دیگران است. در

مهارتهای زندگی برای کودکان 8 تا 12 سال شامل : خودآگاهی ، مدیریت احساسات منفی، دوست‌یابی و ارتباط موثر ، جراتمندی و نه گفتن ، همدلی ، مقابله با زورگویی یا قلدری ، همکاری و کار تیمی ، مسئولیت‌پذیری و احترام به قانون ، تفکر نقاد ، تفکر علمی ، سواد رسانه‌ای ، تفکر خلاق ….