به عنوان والدین، مسئولیت‌ها و چالش‌ها در فرآیند فرزندپروری یکی از مهم‌ترین وظایف زندگی ماست. به دست آوردن مهارتهای فرزندپروری و مهارتهای زندگی نه تنها به ما کمک می‌کند تا بهترین والدین برای فرزندان خود باشیم، بلکه سرمایه‌ای است که در آینده آنها به شکل موفقیت و خوشبختی به ثمر خواهد انجامید.

اگر از آن دسته پدر و مادرهای مسولیت‌پذیری هستی که آینده بچه‌هایش برایش مهم است؛تیم آموزشی وبسایت «تا 12» به شما کمک میکند به کمک بسته های مهارتهای زندگی، سریعتر، راحت‌تر و با هزینه کمتر زمینه موفقیت کودکتان را فراهم کنید.

روش صحیح تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودک به مجموعه‌ای از اطلاعات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، و مهارت‌ها اطلاق می‌شود که به کمک والدین و مربیان، کودکان

مفهوم قلدری و زورگویی در کودکان

زورگویی یا قلدری به معنای استفاده از قدرت، تهدید یا خشونت برای کنترل یا ایجاد ترس در دیگران است. در

آموزش مسئولیت پذیری و احترام به قانون به کودکان: پایه‌های ساخت یک شهروند مسئول

آموزش مسئولیت پذیری به کودکان با تیم آموزشی تا12 مسئولیت‌پذیری به معنای تعهد به انجام وظایف و اقدامات است .

مهارتهای زندگی برای کودکان 8 تا 12 سال شامل : خودآگاهی ، مدیریت احساسات منفی، دوست‌یابی و ارتباط موثر ، جراتمندی و نه گفتن ، همدلی ، مقابله با زورگویی یا قلدری ، همکاری و کار تیمی ، مسئولیت‌پذیری و احترام به قانون ، تفکر نقاد ، تفکر علمی ، سواد رسانه‌ای ، تفکر خلاق ….