امروزه آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مهارتها افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی کودکان است. کودکان باید از نظر روانی سالم باشند، به سمت مواد مخدر یا رفتارهای جنسی غیرایمن نروند، درمقابل خشونت و تبعیض ایمن باشند، باید بتوانند از زندگی در خانواده، مدرسه و اجتماع لذت ببرند، با دیگران همکاری کنند و با اعتماد به نفس در صلح و صفا زندگی کنند. این اهداف نیازمند آموزش مهارتهایی همچون خودشناسی، دوستیابی، نه گفتن، همدلی، همکاری،مسئولیت پذیری و قدرت تفکر است.

هر آموزشی که به کودکان داده می‌شود، یک هدیه برای آینده آن‌هاست. بنابراین، همگی با دقت و مسئولیت به این وظیفه مهم بپردازیم تا بتوانیم نسلی پویا، خودآگاه و با ارزش‌های انسانی مؤثر در جامعه را پرورش دهیم.

خانه » فروشگاه اینترنتی مهارتهای زندگی

در حال نمایش 10 نتیجه